เพิ่มเพื่อน
Line ID: @bkpn

ห้องเรียนเปียโน

"บ้านครูเปียโน" มีห้องเรียนเปียโนที่ได้มาตรฐาน 5 ห้อง โดยแต่ละห้องได้รับการออกแบบให้มีการลดเสียงรบกวนจากภายนอก ทำให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

บ้านครูเปียโน - ภายในห้องเรียนเปียโน

บ้านครูเปียโน - ภายในห้องเรียนเปียโน บ้านครูเปียโน - ภายในห้องเรียนเปียโน