เพิ่มเพื่อน
Line ID: @bkpn

เปียโนแบรนด์ต่างๆ

ในยุค 1900 ตัวเลขโรงงานทำเปียโนทั่วโลกสูงกว่าพันโรงงาน แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 20 ทำให้ตัวเลขนั้นลดลงอย่างชัดเจน รายนามนี้จะเน้นไปยังผู้ผลิตที่ได้รับความนิยมท้ายศตวรรษทั้ง 40 ราย ส่วนใหญ่ยังคงผลิตเปียโนมาถึงทุกวันนี้ แม้จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง และเศรษฐกิจหยุดชะงักก็ตามที

ในต้นศตวรรษที่ 20 ขณะที่เปียโนมีพัฒนาการเกือบสมบูรณ์แบบเต็มที่ ผู้ผลิตแต่ละราย ก็หันมาเน้นหนักทางการประดิษฐ์น้ำเสียงเอกลักษณ์ยี่ห้อของตน อย่างในยุค 1920 Bluthner มีชื่อเสียงเรื่องโทนที่อบอุ่น พอๆ กับ Steinways ที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังเสียง ในทุกวันนี้มีคลื่นลูกใหม่ของผู้ผลิตเปียโนช่วงชิงตำแหน่งกัน เช่น Fazioli และ Stuart & Sons ที่เปิดตัวได้อย่างเตะตา จึงทำให้ขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เดินหน้าต่อไปได้อีก นอกจากนี้ผู้ผลิตทางตะวันออกไกลอย่างเช่น Yamaha, Samick และ Young Chang ได้สร้างเปียโนที่รองรับเทคโนโลยีการผลิตจำนวนมาก และเทคโนโลยีทางดิจิตอล อุตสาหกรรมเปียโนจึงไม่ถดถอย และดูเหมือนว่าจะคงมีชีวิตอยู่ต่อไปในวิถีที่ใหม่ขึ้น

"บ้านครูเปียโน" ได้รวบรวมเปียโนแบรนด์ต่างๆ เท่าที่พอจะมีข้อมูลอยู่ อาจจะยังไม่ Update ที่สุด ยังไงหากใครมีข้อมูลที่ Update กว่านี้ ก็ช่วยกันเพิ่มเติมเข้ามาด้วย ก็จะเป็นประโยชน์มาก