เพิ่มเพื่อน
Line ID: @bkpn

Clefs - กุญแจประจำหลัก

เราจะพบกุญแจประจำหลักได้ที่ทุกๆ ต้นบรรทัด 5 เส้น ของทุกๆ เพลง และที่ใช้กันมากก็คือ กุญแจประจำหลักซอล (กุญแจซอล) ใช้สำหรับโน้ตเสียงสูงๆ และ กุญแจประจำหลักฟา (กุญแจฟา) ใช้สำหรับโน้ตเสียงต่ำๆ

กุญแจซอล กุญแจซอล เป็นกุญแจประจำหลักที่พบได้ทั่วไป และพบได้บ่อยที่สุด
 
  • กุญแจซอลจะใช้กับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงๆ เช่น Flute, Oboe, Clarinet, Violin, Trunpet และ Horn
  • ในเพลงขับร้องประสานเสียง กุญแจซอลก็จะถูกนำมาใช้กับแนว Soprano และ Alto เช่นเดียวกัน
  • การเขียนกุญแจซอลนั้น ต้องเขียนให้ถูกตำแหน่ง โดยให้หางโค้งๆ ที่ขดเป็นวงอยู่ตรงกลาง อยู่ในตำแหน่งเส้นที่ 2 ของบรรทัด 5 เส้น เสมอ
Treble Clef

กุญแจซอล กุญแจฟา เป็นกุญแจประจำหลักที่ใช้สำหรับเครื่องดนตรีเสียงต่ำ
 
  • กุญแจฟาจะใช้กับเครื่องดนตรีที่มีเสียงต่ำๆ เช่น Tuba, Trombone, Bassoon, Cello และ Double Bass
  • และใช้สำหรับเสียง Bass ของคณะนักร้องประสานเสียง
  • หัวของกุญแจฟาจะต้องอยู่บนเส้นที่ 4 ของบรรทัด 5 เส้นเสมอ
Bass Clef

กุญแจซอลเทเนอร์ กุญแจซอลเทเนอร์ เป็นกุญแจประจำหลักที่ใช้สำหรับเสียงร้องแนว Tenor และ Lead Guitar
  Vocal Tenor
  • ลักษณะเหมือนกับกุญแจซอลทุกประการ เว้นแต่เพียงจะมีเลข 8 ตัวเล็กๆ อยู่ข้างใต้ด้วย เพื่อแสดงว่า จะต้องเล่นต่ำกว่าโน้ตที่เห็นลงไป 1 ช่วงคู่ 8 (Octave)
  • มักใช้บันทึกโน้ตสำหรับแนวขับร้อง Tenor และสำหรับ Lead Guitar

กุญแจโด กุญแจโด สามารถขยับขึ้นลงบนบรรทัด 5 เส้นได้
  หัวของกุญแจโด คือต่ำแน่งที่เป็นเหมือนลูกศรแหลมๆ นั่นแหละ มักเขียนบนบรรทัด 5 เส้นอยู่ 2 แบบ
 
  • ถ้าเขียนให้หัวของมันคาบเส้นที่ 3 ของบรรทัด 5 เส้น เราจะเรียกว่า กุญแจโดอัลโต มักใช้กับเครื่องดนตรี Viola
C Alto Clef
 
  • แต่ถ้าเขียนให้หัวของมันคาบเส้นที่ 4 แทน เราจะเรียกมันว่า กุญแจโดเทเนอร์ มักใช้เมื่อเครื่องดนตรีเสียงต่ำ พยายามเล่นโน้ตเสียงสูงๆ ของมัน เช่น ช่วงเสียงสูงๆ ของ Cello, Trombone, Bassoon และ Double Bass
C Tenor Clef
บทความที่น่าสนใจ จาก "บ้านครูเปียโน"

พื้นฐานการอ่านโน้ตสากล